“อุตตม” ประกาศนโยบายพักหนี้เงินต้น – ดอกเบี้ย 5 ปี ให้ประชาชนลืมตาอ้าปาก

“อุตตม” ประกาศสร้างอนาคตประเทศไทย ยก 3 นโยบายแก้ปัญหาวิกฤตหนี้ เสนอให้ระงับเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 5 ปี พร้อมเงินต้นใหม่ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และเพิ่มความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคอนาคตไทย ณ สถานที่จัดงานที่พัทลุง กล่าวว่า วันนี้ฉันมาพักที่นี่โดยหวังว่าจะได้เห็นสิ่งที่นายนิพิฏฐ์บอกกับคนพัทลุงโดยตรงว่าเขามีอะไรพิเศษจะนำเสนอ “หัวใจดีกว่าปอด” เพราะเป็นคนพูดความจริง คุณรักใครและรักใคร ที่เรียกว่ารัก เหนือสิ่งอื่นใด ชาวพัทลุงมีพลังพิเศษที่เรียกว่า “พลังรักเพื่อแผ่นดิน” และพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อสร้างสิ่งที่ดี สู่แผ่นดินแม่ วันนี้ได้เห็นหัวใจและความเข้มแข็งของชาวพัทลุงแล้ว และอยากประกาศว่าพรรคแนวหน้าจะรับใช้ประเทศไทย และเป็นหนึ่งเดียวกับชาวพัทลุง หลายปีก่อนโชคไม่ดีที่พัทลุงไม่มีโอกาสพัฒนา ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ทั้งเกษตรกรรมและการท่องเที่ยว โดย 14 รัฐทางใต้มีรายได้รวมประมาณ 1.1 ล้านล้านบาท แต่ดูรายละเอียดแต่ละจังหวัดแตกต่างกันมาก ประชากรประมาณ 300,000 คนต่อปี แต่พัทลุงมีรายได้ต่อหัวเพียง 60,000 บาทต่อปี จึงต้องคิดหาวิธีเพิ่มรายได้ของชาวพัทลุง ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักในตอนนี้คือ หนี้สาธารณะ ซึ่งต้องจัดการทันที เพราะเป็นการถ่วงน้ำหนัก คนไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้ ปัจจุบัน หนี้ครัวเรือนไทยอยู่ที่ […]